Vadovas privalo pasirūpinti tinkama buhalterine apskaita

Vadovas turi ne tik teises, bet ir pareigas. Organizuoti bendrovės kasdienę veiklą, tai pagrindinė pareiga, kurios pamiršti nedera. Kasdienė veikla susideda iš kelių komponentų, pats nemaloniausias, o ne retai ir sudėtingiausias, tai buhalterinės apskaitos tvarkymas.

Daugeliui ši apskaita primena minų lauką, kai nežinai kur koją dera padėti, nes visur tik klaidos ir pavojai. O už netinkamą įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, netvarkingą mokesčių apskaičiavimą ar jų nemokėjimą įmonė gali būti patraukiama baudžiamojon atsakomybėn. Šioje vietoje atsidurti niekas nenori, nes tada ir vadovo pareiga tokia jau patraukli neatrodo.

Suprantama, kad tikras vadovas turi sugebėti užtikrinti nepriekaištingą įmonės buhalterinį darbą. Jis, beje, reikalauja specialių žinių. Nenuostabu, kad vadovas dėl žinių ir kvalifikacijos stokos šių funkcijų, kaip buhalterinės apskaitos tvarkymas, mokesčių apskaičiavimas jų deklaravimas bei sumokėjimas, neatliks. Šiam darbui reikia specialisto, o gal geriau visos komandos?

Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse dirba ne vienas ir tikrai ne du patyrę buhalteriai. Jie savo darbą išmano, yra susipažinę su naujausia darbo metodika, teisės aktais ir t.t. Paslaugos pirkimas turi kelis savo pliusus. Pats svarbiausias – profesionalumas. Dabar surasti aukštos kvalifikacijos specialistą ne taip jau ir lengva. Šį nemalonų darbą atlieka įmonės, o vadovui tereikia pasirašyti sutartį. Problemos kaip ir nelieka, nes atliekamos visos buhalterio užduotys – pagal teisės aktų reikalavimus tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita, garantuojami buhalterinių išrašų teisingumas, užtikrinama, kad buhalterinė atskaitomybė būtų parengta laiku.

Buhalterinių paslaugų pirkimas – išmintingo vadovo požymis. Jis suvokia ką reiškia atsakomybė. Juk tarp dviejų šalių pasirašoma sutartis, kurioje yra aiškiai apibrėžtas atsakomybės klausimas, nelieka jokių ginčų, tik taisyklės pagal kurias visi turi sekti. Įmonės viduje ne visada lengva taikyti nuobaudas už neatliktus darbus, tai gali sumenkinti darbuotojo motyvaciją, kilti nereikalingi barniai ar pasitraukimas iš darbo. Čia procesas nenutrūksta, nespėjo, suklydo – už viską bus atlyginta.

Svarbu, kad šiuo žingsniu vadovas apsidraudžia ir nuo savo būsimų klaidų. Juk neretai buhalteriai atlieka netiesioginius darbus, tada nelieka laiko kvalifikacijos kėlimui, atsiranda klaidos, prasideda pykčiai ir barniai. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės pasirūpina, kad kiekvienas specialistas dirbtų savo srityje. Akivaizdu, kad išmintingas vadovas suvokia pareigas, ne tik teises ir daro protingus sprendimus. Buhalterinių paslaugų pirkimas – vienas iš jų.

Įmonių steigimas